Δράσεις

01.

Ημερίδες Έναρξης

02.

Παρεμβάσεις με το mobile school-κινητό σχολείο

03.

Παράλληλες δράσεις δημιουργικής απασχόλησης

04.

Επιμόρφωση με θέμα: Σεξουαλική αγωγή

05.

Επιμόρφωση με θέμα: Ατομική υγιεινή και διατροφή

06.

Δράσεις προβολής δημοσιότητας

07.

Ημερίδα λήξης